"Pszczelarstwo jest moją pasją..."

Ziemia lubuska

 

Pasieka Darnawa położona jest w centrum ziemi lubuskiej, w miejscowości Darnawa, otoczonej przez lasy mieszane, z przewagą drzew akacjowych. Po stronie południowej wsi płynie strumień Ołoboczek, w którym na dobre zadomowiły się bobry, a ich działalność przyczyniła się do powstania rozlewisk na pobliskich łąkach. Miejscowość Darnawa położona jest z dala od cywilizacji, a miód pozyskiwany z tych terenów jest ekologiczny. Charakteryzuje go silny, naturalny aromat, co pozwala nazwać go prawdziwym produktem przyrody.